Αποτελέσματα ερωτηματολογίων

Στο πλαίσιο της Α΄ Φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού εντάσσεται και η έρευνα ερωτηματολογίων τόσο σε κατοίκους ή μη όσο και σε εξειδικευμένες ομάδες πολιτών όπως είναι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.

Ανάγνωση του υπολοίπου

Το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λαμίας επιδιώκει την βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών, προτείνοντας μέτρα που βελτιώνουν τις καθημερινές μας μετακινήσεις, επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης και από όλους (παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους κτλ.) και μετατρέπουν την πόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές μέρος.

Το σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λαμίας επιδιώκει το σχεδιασμό της κινητικότητας στην πόλη της Λαμίας προσδίδοντας ανθρωποκεντρική διάσταση σε αυτόν.

Ανάγνωση του υπολοίπου