Πως θα θέλανε οι πολίτες να είναι η πόλη τους στο μέλλον;

«Σε τι είδους πόλη θα θέλατε να ζείτε; Πώς θα θέλατε η δική σας πόλη να γίνει πιο φιλική προς τους κατοίκους της και να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες;» Τα πρώτα αποτελέσματα από την έρευνα ερωτηματολογίου που βρίσκεται σε εξέλιξη ανέδειξαν ότι οι περισσότεροι δήλωσαν ότι επιθυμούν να ζουν σε μια πόλη πράσινη και με…

Ανάγνωση του υπολοίπου

Οι απόψεις των πολιτών για τα θέματα κινητικότητας στην πόλη

Οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα προβλήματα που θεωρούν τα σημαντικότερα για τις μετακινήσεις στη Λαμία μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων. Τα πρώτα αποτελέσματα ανέδειξαν τα παρακάτω προβλήματα. Το 61% των ερωτηθέντων επιλέγει την έλλειψη χώρων στάθμευσης ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και ακολουθεί η έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και…

Ανάγνωση του υπολοίπου