3η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Λαμίας

Η Τρίτη συνάντηση συμμετοχικού σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12/2/2020 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Αινιάνων 6-8) του Δήμου Λαμίας. To πρόγραμμα της διαβούλευσης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Πρόγραμμα 3ης Θεματικής Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμίας Συμμετέχοντες Δήμος Λαμίας – Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ Δίκτυο…

Ανάγνωση του υπολοίπου

2η Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ

Η δεύτερη διαβούλευση του ΣΒΑΚ Λαμίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14/10/2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμίας. Σκοπός της Δεύτερης Διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς του ΣΒΑΚ ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της υφιστάμενης κατάστασης, η παρουσίαση του οράματος, η επικύρωση του οράματος από τους φορείς, η διαμόρφωση των σεναρίων από τους φορείς και η επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου από τους φορείς.

Ανάγνωση του υπολοίπου

Τελική διατύπωση του κοινού οράματος και των προτεραιοτήτων

Το κοινό όραμα για το σχεδιασμό ΣΒΑΚ του Δήμου Λαμίας, διαμορφώθηκε από την Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας υπ’ όψη την άποψη των πολιτών όπως καταγράφηκε στα ερωτηματολόγια και επικυρώθηκε από τους φορείς και πολίτες που συμμετείχαν στη δεύτερη διαβούλευση.

Ανάγνωση του υπολοίπου

Αναρτήθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του ΣΒΑΚ

Μπορείτε να δείτε εδώ τα πρώτα αποτελέσματα! Ποια είναι η γνώμη των φορέων για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη; Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους; Διαβάστε τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας

Ανάγνωση του υπολοίπου

Απόψεις των εμπλεκομένων φορέων για τα θέματα κινητικότητας στην πόλη

Συνοψίζοντας τις απόψεις των φορέων σχετικά με τα προβλήματα / αδυναμίες που αντιμετωπίζει η πόλη ως προς την κινητικότητα, διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας. Οι φορείς εξέφρασαν τις απόψεις είτε κατά τη διάρκεια της 1ης δημόσιας διαβούλευσης, είτε απαντώντας σε κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε από την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ. Προβλήματα / Αδυναμίες Πεδίο κινητικότητας Αναγνώριση…

Ανάγνωση του υπολοίπου

Δελτίο Τύπου – Πρακτικά 1ης διαβούλευσης

Η πρώτη Διαβούλευση-Ανοιχτή συνάντηση στα πλαίσια εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Λαμίας έλαβε χώρα την 1/7/2019 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμίας. Στη συνάντηση έδωσε το παρόν σημαντικός αριθμός φορέων (δημόσιοι και ιδιωτικοί) μέσω των εκπροσώπων τους αλλά και πολίτες / έμποροι που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου…

Ανάγνωση του υπολοίπου