Τελική διατύπωση του κοινού οράματος και των προτεραιοτήτων

Το κοινό όραμα για το σχεδιασμό ΣΒΑΚ του Δήμου Λαμίας, διαμορφώθηκε από την Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας υπ’ όψη την άποψη των πολιτών όπως καταγράφηκε στα ερωτηματολόγια και επικυρώθηκε από τους φορείς και πολίτες που συμμετείχαν στη δεύτερη διαβούλευση.

Η διατύπωση του οράματος όπως διαμορφώθηκε τελικά από την Ομάδα έργου του Δήμου παρουσιάζεται παρακάτω :

«Μια πόλη με κέντρο φιλικό για πεζούς, ποδηλάτες και ευάλωτες ομάδες μετακινούμενων,  που συνδέεται αποτελεσματικά και ευέλικτα με δίκτυα Δημόσιας Συγκοινωνίας, δίκτυα πεζών και ποδηλάτων, μετατρέποντάς την σε μία πράσινη πόλη με ζωντανούς δημόσιους χώρους, με αναδεδειγμένη την πολιτιστική της ταυτότητα, τους φυσικούς της πόρους, την επιχειρηματική και εμπορική της δραστηριότητα»

Προτεραιότητες του ΣΒΑΚ Λαμίας

Οι συμμετοχικές διαδικασίες ανάδειξαν σε μεγάλο βαθμό την προτεραιότητα της εξασφάλισης προσβασιμότητας στο κέντρο της πόλης καθώς την ενίσχυση της ελκυστικότητά της, ώστε να τροφοδοτηθεί η οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Η πεζοδρόμηση σε τμήμα του ιστορικού κέντρου που έγινε τα προηγούμενα χρόνια αύξησε την εμπορική κίνηση στο κέντρο της πόλης και ο εμπορικός σύλλογος βλέπει πλέον θετικά τέτοιες ενέργειες. Κατά τη διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης ο εκπρόσωπος της Τροχαίας δήλωσε ότι μεγάλο μέρος του φόρτου που διέρχεται από το κέντρο της πόλης είναι διαμπερής παρόλο που έχουν κατασκευαστεί περιφερειακοί άξονες. Οι Λαμιώτες προτιμούν να διασχίζουν το κέντρο της πόλης με το ΙΧ τους ακόμα και όταν δεν είναι προορισμός τους το κέντρο συμβάλλοντας στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου και στην υποβάθμιση της εικόνας του ιστορικού κέντρου. Σημαντικό πρόβλημα του ιστορικού κέντρου της πόλης είναι και η παράνομη στάθμευση που δυσκολεύει τις κινήσεις των πεζών. Υπάρχει διάχυτο αίτημα στην κοινωνία της Λαμίας για περιορισμό της κίνησης του ΙΧ στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

Επιπλέον, των παραπάνω προστίθεται ως επιπλέον προτεραιότητα του ΣΒΑΚ Λαμίας η προαγωγή των καθαρών μορφών ενέργειας για την κίνηση δημόσιων και ιδιωτικών οχημάτων. Με βάση τον εθνικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  δίνεται κατεύθυνση για Καθαρές Αστικές Μεταφορές (Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της χώρας) και για τη Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος (Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον. Βελτίωση συστημάτων αστικών και προαστιακών συγκοινωνιών, ασφάλειας πεζών (υποδομές σταθερής τροχιάς, διαχείριση καυσίμων, συστήματα ελέγχου λεωφορειολωρίδων)).

Παρακάτω παρουσιάζεται ο τελικός πίνακας των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ Λαμίας όπως διαμορφώθηκε.

Προτεραιότητες
1_Αύξηση της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης
2_ Αύξηση των χώρων πρασίνου και ανάδειξη της πολιτιστικής / τουριστικής ταυτότητας της πόλης
3_ Ευέλικτο και πιο αποδοτικό σύστημα ΜΜΜ
4_ Βελτίωση προσβασιμότητας για πεζούς και ευάλωτους χρήστες  (ΑμεΑ, παιδιά)
5_ Διαχείριση στάθμευσης
6_ Αύξηση της συνδεσιμότητας του κέντρου με τους περιφερειακούς πόλους έλξης και συνοικίες
7_Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπων και γενικότερα βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών