Το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λαμίας επιδιώκει την βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών, προτείνοντας μέτρα που βελτιώνουν τις καθημερινές μας μετακινήσεις, επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης και από όλους (παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους κτλ.) και μετατρέπουν την πόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές μέρος.

Με το σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λαμίας θα διαμορφωθεί το σχεδιασμό της κινητικότητας στην πόλη της Λαμίας προσδίδωντας ανθρωποκεντρική διάσταση σε αυτόν.

Εισάγεται μια νέα προσέγγιση του δρόμου και των χρηστών του. Αντίθετα με τη λογική που είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια των δρόμων ως διαδρόμων κίνησης, ταχύτητας και κυριαρχίας των ΙΧ οχημάτων, επιδιώκεται η προσέγγισή τους ως ζωντανός δημόσιος χώρος που μπορεί να υποδεχθεί ποικίλες δραστηριότητες και όλες τις κατηγορίες χρηστών.

Με την προοπτική των δρόμων ως  ζωντανού δημόσιου χώρου σας καλούμε να συμμετάσχετε σε όλα τα στάδια του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας της πόλης σας εκφράζοντας τη γνώμη σας, σχεδιάζοντας σε χάρτη και ανεβάζοντας φωτογραφίες από θέματα που θέλετε να αναδειχθούν και να ληφθούν υπ’ όψη στον σχεδιασμό. Μα τι είναι το ΣΒΑΚ;