Αναρτήθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του ΣΒΑΚ

Μπορείτε να δείτε εδώ τα πρώτα αποτελέσματα!

Ποια είναι η γνώμη των φορέων για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη;


Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους; Διαβάστε τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας