Δελτίο Τύπου – Πρακτικά 1ης διαβούλευσης

Η πρώτη Διαβούλευση-Ανοιχτή συνάντηση στα πλαίσια εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Λαμίας έλαβε χώρα την 1/7/2019 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμίας. Στη συνάντηση έδωσε το παρόν σημαντικός αριθμός φορέων (δημόσιοι και ιδιωτικοί) μέσω των εκπροσώπων τους αλλά και πολίτες / έμποροι που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου ή και σε όμορους Δήμους (Διεύθυνση Μεταφορών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Φθιώτιδας, Αστυνομική Διεύθυνση Τροχαίας, Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φθιώτιδας, Εφορία αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοταξί, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, Εθνική Τράπεζα, Πασιονίκος Στάθμευση ΑΕ, ΕΚΑΒ, Επιμελητήριο Φθιώτιδας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Σχολή Θετικών Επιστημών).

Επίσης από την πλευρά του Δήμου Λαμίας συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ. Σταυρογιάννης και από την Ομάδα έργου η κ. Πουγκακιώτη Ι., η κ.Πολιτοπούλου, η κ.Κακάνα, ο κ. Μυλώνης . Από το ΕΜΠ οι κ.κ. καθηγητές Μπακογιάννης και Βλαστός ως εμπειρογνώμονες και ο κ.Καρκαβίτσας και η κ.Χάγιου από την συμβουλευτική εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ που έχει αναλάβει την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη και συντονισμό του Δήμου για την εκπόνηση και σύνταξη του ΣΒΑΚ.

Την 1η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Λαμίας άνοιξε με μια παρουσίαση του έργου και της επιδίωξης του Δήμου από τον Δήμαρχο κ.Σταυρογιάννη

Ακολούθησε ο κ. Βλαστός, Καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στη σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, που με την παρουσίασή του ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους φορείς σχετικά με τα ΣΒΑΚ, την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας σε σχέση με τις κυκλοφοριακές μελέτες, τους λόγους που χρειάζονται σε μια πόλη και τις προκλήσεις που περιλαμβάνει η σωστή εκπόνηση τους.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μπακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, ο οποίος ανέλυσε την υφιστάμενη πολεοδομική συγκρότηση του Δήμου Λαμίας, τα προβλήματα και τις προκλήσεις για την κυκλοφοριακή οργάνωσή του.

Την ενημέρωση των παρευρισκόμενων φορέων σχετικά με την προσαρμοσμένη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθήσει η ομάδα έργου ΣΒΑΚ του Δήμου Λαμίας για την εκπόνηση του Σχεδίου, πραγματοποίησε με την παρουσίαση του ο κ. Καρκαβίτσας. Στην εν λόγω εισήγηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες Συμμετοχικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει η  εκπόνηση των ΣΒΑΚ. Οι φορείς ενημερώθηκαν για την αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την σωστή εφαρμογή του. Το πλάνο συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Λαμίας, έτσι όπως διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου, παρουσιάσθηκε στους φορείς στο τέλος της παρουσίασης.

Ειδική αναφορά στη χρήση των εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα ερωτηματολόγια τοποθέτησης φορέων και πολιτών έκανε η κ. Χάγιου Κάτια. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην αυτοαξιολόγηση του αστικού συστήματος μεταφορών με χρήση του ερωτηματολογίου του ευρωπαϊκού προγράμματος Advance ανά πεδίο κινητικότητας. Με το παραπάνω εργαλείο οι φορείς είχαν την ευκαιρία να αποδώσουν το αντιλαμβανόμενο από αυτούς επίπεδο λειτουργίας/υποδομών για συγκεκριμένα στοιχεία του συστήματος αστικής κινητικότητας. Τέλος, αναφέρθηκαν στοιχεία του υφιστάμενου σχεδιασμού που εναρμονίζονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν σε ένα πιθανό πακέτο μέτρων του ΣΒΑΚ.

Στην επόμενη ενότητα της διαβούλευσης ζητήθηκε από τους φορείς να τοποθετηθούν σχετικά με τον ρόλο τους και τις δραστηριότητες τους στο σύστημα αστικής κινητικότητας της Λαμίας, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο δίκτυο.

Στην πρώτη θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Λαμίας μοιράστηκε το Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού που έλαβε κάθε παρευρισκόμενος προκειμένου να μελετήσει και να υπογράψει.