Απόψεις των εμπλεκομένων φορέων για τα θέματα κινητικότητας στην πόλη

Συνοψίζοντας τις απόψεις των φορέων σχετικά με τα προβλήματα / αδυναμίες που αντιμετωπίζει η πόλη ως προς την κινητικότητα, διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας. Οι φορείς εξέφρασαν τις απόψεις είτε κατά τη διάρκεια της 1ης δημόσιας διαβούλευσης, είτε απαντώντας σε κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε από την Ομάδα Εργασίας ΣΒΑΚ.


Προβλήματα / Αδυναμίες
Πεδίο κινητικότητας Αναγνώριση προβλήματος / αδυναμίας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ/
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
Μικρό πλάτος οδών «Στενοί δρόμοι διπλής κατεύθυνσης», ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
«Στενοί δρόμοι σε συνδυασμό με τον υψηλό συντελεστή δόμησης στην πόλη», ΤΕΕ
Ελλιπής εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ευάλωτων χρηστών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης «Το δίκτυο μεταφορών δεν είναι φιλικό σε όλους τους χρήστες (π.χ. παιδιά)», ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
«Δυσχερής μετακίνηση στο κέντρο της πόλης», ΕΚΑΒ
Ελλιπής συνδεσιμότητα μεταξύ σημείων ενδιαφέροντος «Έλλειψη αξιοποίησης εναλλακτικών οδών μέσω του αστικού ιστού για τη διασύνδεση σημείων ενδιαφέροντος», ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ζήτημα κυκλοφοριακής συμφόρησης λόγω αύξησης της χρήσης των Ι.Χ. «Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης», ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
«Αυξημένη «Κυκλοφοριακή συμφόρηση από την εκτεταμένη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτων γονέων και εκπαιδευτικών έξω από τους χώρους των σχολείων», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διαμπερείς μετακινήσεις «Πρόβλημα διαμπερών μετακινήσεων. Τα οχήματα διέρχονται από το κέντρο και δεν χρησιμοποιούν την περιφερειακή οδό», ΤΡΟΧΑΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Παράνομη στάθμευση σε διάφορα σημεία της πόλης και με πολλές επιπτώσεις της τόσο στην κυκλοφορία των πεζών, των αστικών λεωφορείων και λοιπών οχημάτων «Η παράνομη στάθμευση οχημάτων υπάρχει τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά του κέντρου επιβαρύνοντας επί πλέον το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ανάγκη καινούργιας μελέτης στάθμευσης», ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING ΛΑΜΙΑΣ

«Η μη νόμιμη προσέγγιση του πλατώματος στάθμευσης εξωτερικά των τειχών του κάστρου από τα αστικά λεωφορεία δημιουργεί δυσχέρειες στη μετακίνηση των εργαζομένων καθώς και των επισκεπτών από και προς την πόλη», ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
«Η παράνομη στάθμευση (σε διπλή σειρά και σε γωνίες διασταυρώσεων) εμποδίζει την απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται σημειακές κυκλοφοριακές συμφορήσεις καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση στα σημεία των στάσεων να είναι δυσχερής. Δυσανασχέτηση των επιβατών», ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

«Παρεμπόδιση της επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών στη στάση πλησίον του νοσοκομείου λόγω της παράνομης στάθμευσης», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ζητήματα μη συμμόρφωσης στους κανονισμούς «Η μη τήρηση των ωραρίων τροφοδοσίας των καταστημάτων στο κέντρο της πόλης επιβαρύνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση», ΤΡΟΧΑΙΑ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ζητήματα στάθμευσης «Έλλειψη θέσεων στάθμευσης για επαγγελματικά αυτοκίνητα», ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΜΜΜ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ζητήματα χωροθέτησης στάσεων δικτύου αστικής συγκοινωνίας «Μεγάλος αριθμός στάσεων στο κέντρο της πόλης που δυσχεραίνει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων», ΤΡΟΧΑΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ PARKING ΛΑΜΙΑΣ
«Το γεγονός ότι η αφετηρία των αστικών λεωφορείων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης δυσχεραίνει την κυκλοφορία», ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«Έλλειψη οργανωμένης στάσης του αστικού ΚΤΕΛ στην είσοδο του νοσοκομείου (κίνδυνος ατυχημάτων)», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
«Η σχετικά μακρινή απόσταση της στάσης του αστικού λεωφορείου από τα γραφεία γεγονός που δε διευκολύνει ευπαθείς ομάδες κοινού ή εργαζομένων (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, κ.α.)», ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
«Έλλειψη πιάτσας ταξί πλησίον νοσοκομείου», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ζητήματα έκτασης δικτύου «Έλλειψη συγκοινωνίας για σύνδεση του σταθμού του τρένου με το κέντρο της πόλης και με το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
«Απουσία συνδυασμού στάσεων με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σιδηρόδρομος (ΟΣΕ, οδ. Κωνσταντινουπόλεως), προαστιακός σιδηρόδρομος και ΚΤΕΛ.», ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«Περιορισμένη πρόσβαση του υπεραστικού ΚΤΕΛ με προέλευση τη Στυλίδα στο κέντρο της πόλης – Αυξάνεται το κόστος μετακίνησης των επιβατών λόγω χρήσης ΤΑΧΙ» ,ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ζητήματα συχνότητας δρομολογίων «Αραιή συγκοινωνία προς το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Κάστρο Λαμίας», ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
«Χρονικές καθυστερήσεις των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας που εξυπηρετεί μαθητές και εκπαιδευτικούς», ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«Μικρός αριθμός δρομολογίων», ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ζητήματα στόλου λεωφορείων «Η χρήση λεωφορείων μεγάλων διαστάσεων δεν διευκολύνει την κυκλοφορία τόσο των λεωφορείων όσο και των άλλων οχημάτων», ΤΡΟΧΑΙΑ
Ζητήματα μείωσης της επιβατικής κίνησης «Αύξηση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τη μείωση της επιβατικής κίνησης», ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ζητήματα άνεσης στη μετακίνηση λόγω περιορισμένου πλάτους πεζοδρομίου «Μικρά πλάτη πεζοδρομίων, τα οποία μικραίνουν ακόμα πιο πολύ από την ύπαρξη των σκαλιών εισόδου στις κατοικίες», ΤΕΕ
Ζητήματα ασφάλειας λόγω ελλιπούς σήμανσης «Έλλειψη διάβασης πεζών ή και φωτεινού σηματοδότη στην στάση του αστικού ΚΤΕΛ απέναντι από την είσοδο του Νοσοκομείου (κίνδυνος ατυχημάτων)», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Περιορισμένο δίκτυο πεζοδρόμων «Έλλειψη πεζοδρόμων ή κατάληψη τους από οχήματα», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ζήτημα αποκλεισμού ευάλωτων χρηστών «Η μη ασφαλή μετακίνηση των μαθητών σε πεζή μετακίνηση στον αστικό ιστό», ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ελλιπής υποδομή για το ποδήλατο «Έλλειψη ποδηλατοδρόμου», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκπομπές αέριων ρύπων «Η παραγωγή αερίων, ρύπων και αποβλήτων είναι έντονη», ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Πρόβλημα ηχορύπανσης «Πρόβλημα ηχορύπανσης κοντά στα σχολεία», ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο τελευταίο στάδιο της πρώτης θεματικής διαβούλευσης ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Η αντιλαμβανόμενη κατάσταση του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας από τους φορείς ενδέχεται να εμφανίζει διαφορές με τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης. Η διαφοροποίηση αυτή ενδιαφέρει την ομάδα έργου προκειμένου αντιληφθεί καλύτερα τις διαστάσεις των προβλημάτων ή/και των ευκαιριών.

Για την διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου εργαλείου προσαρμοστήκαν στις ανάγκες του ΣΒΑΚ Λαμίας προκειμένου να είναι σαφείς και να μπορούν να απαντηθούν από τους φορείς.

Κάθε φορέας συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο με γνώμονα την δραστηριότητα του στην πόλη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις ευκαιρίες που θεωρεί ότι υπάρχουν. Η διαδικασία περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης στους τομείς:

Διαχείριση Στάθμευσης, Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, οδών ήπιας κυκλοφορίας, Πεζή μετακίνησης, Ποδήλατο, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών.

Τα αποτελέσματα του εργαλείου συνοψίζονται σε Ιστογράμματα (Spider Diagrams).

Από το διάγραμμα με το συνολικό αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης γίνεται αντιληπτό το περιθώριο βελτίωσης των συνθηκών κινητικότητας στην πόλη προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Το δίκτυο των εμπλεκόμενων φορέων αντιλαμβάνεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο στην κατηγορία του Σχεδιασμού και διαμόρφωσης τοπίου, δρόμων και μέτρων ήπιας κυκλοφορίας, ενώ από την άλλη τα μεγαλύτερα ελλείμματα εντοπίζονται στους τομείς διαχείρισης κινητικότητας και των μέτρων σχετικά με τη χρήση των οχημάτων.

Αξίζει να σημειωθούν οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις μεταξύ των υποομάδων του δικτύου φορέων, της «Ομάδας Έργου του Δήμου» και των υπόλοιπων φορέων. Οι πιο διακριτές διαφοροποιήσεις είναι στις κατηγορίες διαχείριση των χώρων στάθμευσης και ποδήλατο, με την Ομάδα Έργου του Δήμου να αντιλαμβάνονται μια καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους φορείς. Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό μπορεί να δοθεί βάσει της πολιτικής του δήμου τα τελευταία έτη για συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης και διαμόρφωση υποδομών για ποδήλατο που εξηγεί την αξιολόγηση από την πλευρά του Δήμου. Ωστόσο, οι υπόλοιποι φορείς αποδίδουν διαφορετικά την υφιστάμενη κατάσταση.