Οι απόψεις των πολιτών για τα θέματα κινητικότητας στην πόλη

Οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα προβλήματα που θεωρούν τα σημαντικότερα για τις μετακινήσεις στη Λαμία μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων. Τα πρώτα αποτελέσματα ανέδειξαν τα παρακάτω προβλήματα.

Το 61% των ερωτηθέντων επιλέγει την έλλειψη χώρων στάθμευσης ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και ακολουθεί η έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και καθαρής ατμόσφαιρας. Το μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων δε θεωρεί το κόστος σημαντικό πρόβλημα. Μικρό είναι και το ποσοστό που θεωρεί τα προβλήματα στα ΜΜΜ σημαντικά, μιας και η χρήση τους είναι μικρή. Ακολουθώντας την κατανομή των προτιμότερων μέσων μετακίνησής τους, φάνηκε ότι η χρήση του αυτοκινήτου κυριαρχεί γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί ως πρώτη επιλογή την έλλειψη χώρων στάθμευσης ως το κυριότερο πρόβλημα.

Αναλυτικότερα τα ποσοστά φαίνονται στον πίνακα.

Πρόβλημα Ποσοστό
Έλλειψη χώρων στάθμευσης 61%
Έλλειψη ελεύθερων δημόσιων χώρων, πρασίνου και καθαρής ατμόσφαιρας 53%
Κακή ποιότητα οδοστρώματος 51%
Ελλείπεις υποδομές για μετακίνηση με τα πόδια 44%
Κυκλοφοριακή συμφόρηση 40%
Ελλιπείς υποδομές για μετακίνηση με ποδήλατο 34%
Έλλειψη ασφάλειας 29%
Κακή δικτύωση / αραιά δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 25%
Κόστος μετακινήσεων 15%

Πίνακας 1: Τα σημαντικότερα προβλήματα κινητικότητας βάση επιλογών των ερωτηθέντων

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με τις αδυναμίες και τα προβλήματα που συναντούν στις μετακινήσεις τους στην πόλη, χωρίς επιλογή αλλά με ελεύθερο κείμενο που αποδελτιώθηκε.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων που εντοπίζουν αφορά την μετακίνηση με το αυτοκίνητο, πράγμα που είναι λογικό καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό τους προτιμά την μετακίνηση με ΙΧ. Προβλήματα όπως η στάθμευση (21 εμφανίσεις), η συμφόρηση (15%), το οδόστρωμα (13%) και η σήμανση (4%) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Αναλυτικότερα τα εντοπισθέντα προβλήματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και διάγραμμα.

Πίνακας 2: Τα σημαντικότερα προβλήματα κινητικότητας βάση της αντίληψης των ερωτηθέντων

Πρόβλημα / αδυναμία Εμφανίσεις Ποσοστό
χώροι στάθμευσης 21 23%
πεζοδρόμια 15 16%
συμφόρηση 14 15%
ΜΜΜ 13 14%
οδόστρωμα 12 13%
σήμανση 4 4%
κοινόχρηστοι χώροι 3 3%
ασφάλεια 2 2%
ρυμοτομία 2 2%
οδηγική συμπεριφορά 2 2%
θόρυβος 1 1%
ατμοσφαιρική ρύπανση 1 1%
διαβάσεις πεζών 1 1%
ανάγλυφο 1 1%

Σημαντικό πρόβλημα θεωρείται η κακή κατάσταση των πεζοδρομίων και το μικρό πλάτος τους (16%), καθώς και οι μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (αστικά λεωφορεία) (14%).