1η Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ

Πρόσκληση

Στην Πρώτη (1η) Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Έργου ΣΒΑΚ Δήμου Λαμίας

Ο Δήμος Λαμίας, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης οργανώνει εκδήλωση που αποσκοπεί στη διαβούλευση των Φορέων του Έργου.

Η αστική κινητικότητα έχει άμεση συνάρτηση με την οργάνωση και λειτουργία του αστικού χώρου, καθώς και με την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα των κατοίκων και τις δραστηριότητες στην πόλη. Στο σχεδιασμό των μεταφορών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ασφάλεια, η πρόσβαση σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας, οι χρήσεις γης, να καλύπτονται οι μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων και να συνυπολογίζονται όλοι οι τρόποι μεταφοράς.

Με τον όρο μεταφορές, σε ένα αστικό περιβάλλον, εννοείται καθετί που αφορά στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στη στάθμευση ή στις συγκοινωνίες. Το σύστημα των μεταφορών συνδέεται άμεσα με τις χρήσεις γης και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε ένα αστικό κέντρο.

Οι αυξημένες απαιτήσεις, που προέκυψαν κυρίως λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμού και της ραγδαίας αύξησης του δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων σε συνδυασμό με την ελλειμματική συχνά υποδομή και τη λανθασμένη διαχείριση της κυκλοφορίας, έχουν αναγάγει το ζήτημα των μεταφορών σε μείζον πρόβλημα για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, φυσικού και αστικού.

Το ΣΒΑΚ που αποτελεί Στρατηγικό Σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας έχει ως σκοπό την διερεύνηση και επιλογή παρεμβάσεων και έργων στον αστικό ιστό του Δήμου. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η εξασφάλιση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης όπως η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλάτου και η πεζή μετακίνηση έναντι στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Οι αρμοδιότητες του δικτύου φορέων είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του ΣΒΑΚ σε συνεργασία με τον ανάδοχο, καθώς και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Σχεδίου στο Δήμο Λαμίας.

Βασικό αντικείμενο της πρώτης αυτής συνάντησης αποτελεί η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων  στη λειτουργία της πόλης και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ που θα συμβάλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό του Οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Οι Φορείς παροχής ή/ και δημιουργίας Μεταφορικού Έργου ή οι Φορείς παροχής που χαρακτηρίζονται ως βασικοί στη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, εντός των ορίων του δήμου, καλούνται να συμμετέχουν στη συνάντηση την 1/7/2019, ημέρα Δευτέρα, 18:30 π.μ. με 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Αινιάνων 9-11) του Δήμου Λαμίας.

Το περιεχόμενο της εκδήλωσης συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα:

1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου έργου
Εισηγητές από την ομάδα εργασίας του Αναδόχου: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής πολεοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ Ευθύμιος Μπακογιάννης, Διδάκτωρ Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό ΕΜΠ- Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περ. Ανάπτυξης, MSc Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός , LEVER Χάγιου Κάτια, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc , LEVER
Πρόγραμμα Συνάντησης
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7/2019
Θέμα Διάρκεια Εισηγητές/Συντονιστές
18:30-18:40 Η παρουσίαση του έργου και της επιδίωξης του Δήμου 10′ Δήμαρχος
18:40-18:55 •Παρουσίαση: Τι είναι το ΣΒΑΚ και ποια η σημασία του: η ανάγκη για μια νέα προσέγγιση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας •Ερωτήσεις: 5’ 15′ Εισήγηση: Βλαστός Θ.
18:55-19:10 Παρουσίαση: ΣΒΑΚ στο Δήμο Λαμίας: Η πολεοδομική συγκρότηση του Δήμου Λαμίας, τα προβλήματα και οι προκλήσεις για την κυκλοφοριακή οργάνωσή του 15′ Εισήγηση: Μπακογιάννης Θ.
19:10-19:25 Διάλειμμα 15′
19:25-19:35

19:35-19:45
Α) Παρουσίαση: Εμπλεκόμενοι φορείς στο σχεδιασμό του Δήμου Λαμίας: η σημασία τους και ο τρόπος εμπλοκής τους
Β) Παρουσίαση και τοποθέτηση φορέων σχετικά με την εμπλοκή τους
10’
10’
Εισήγηση: Lever
Συντονισμός: Lever
19:45-20:20 Α) Εργαστήριο κατάθεσης ιδεών των φορέων /εντοπισμού σε χάρτη προβλημάτων, ευκαιριών της περιοχής– Εργαστήριο – Διαδραστική διαδικασία 25′ Συντονισμός: Lever
20:20 -20:30 Ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες και για την δεύτερη διαβούλευση 10′ Εισήγηση: Lever